Totaallogistiek

Op het gebied van transport & logistiek zijn er talrijke technologische hulpmiddelen die de managers ondersteunen bij hun routines en bijdragen tot de optimalisering van de processen en bijgevolg tot het bereiken van betere resultaten.

Op het gebied van het vervoer zou het niet anders zijn, per slot van rekening is het een van de belangrijkste elementen in de samenstelling van de logistieke kosten, en kan het een tot twee derde van de totale logistieke kosten van een bedrijf vertegenwoordigen. Daarom kan het niet controleren of nalatig zijn met betrekking tot het beheer ervan een financieel risico worden voor organisaties.

Technologie en proces automatisering

De automatisering van transport & logistiek processen door middel van gespecialiseerde software heeft een rechtstreeks effect op de verhoging van het controleniveau en de verlaging van de tijdsfactor op grote schaal, aangezien activiteiten die vroeger handmatig werden uitgevoerd, worden vervangen (of ondersteund) door het gebruik van technologie, hetgeen aanzienlijke voordelen oplevert.

Naast operationele voordelen wordt het idee geprojecteerd van hoeveel een systeem kan bijdragen aan de bestuurlijke prestaties, door middel van nauwkeurige informatie en in real time, door middel van rapporten en prestatie-indicatoren, kosten en dienstverleningsniveau, waardoor het mogelijk wordt interne processen en uitbestede processen te meten en te controleren.

Belangrijkste resultaten van de automatisering

  • Doeltreffendheid bij de controle van interne processen;
  • Organisatie en optimalisatie van de middelen;
  • Structurering, planning en productiviteit van het logistieke team;
  • Standaardisatie, referentie en historische gegevens;
  • Centralisatie, wendbaarheid en betrouwbaarheid van informatie;
  • Beheer en governance van de onderhandelingen/vracht tabellen;
  • Vermindering van de vrachtkosten;
  • Beheersmaatregelen, ondersteund door verslagen en resultaat indicatoren.

Naast het automatiseren van processen kan technologie voor het beheer van transport & logistiek aanzienlijke resultaten opleveren op het gebied van kostenverlaging en gegevenscontrole.

Transport Beheersystemen

Vanzelfsprekend is het transportbeheer erop gericht de marges van de onderneming te verhogen door kostenverlagingen en een consequent gebruik van de activa, alsook een passend niveau van dienstverlening aan de klanten te waarborgen door een grotere beschikbaarheid van de producten en kortere leveringstermijnen.

Het financiële aspect, gekoppeld aan het feit dat de vervoers- en distributie operatie een essentiële rol speelt in de kwaliteit van de dienstverlening, betekent dat deze operatie voortdurend moet worden beheerd.

De transport beheersystemen vertegenwoordigen een productklasse die de kwaliteit en de productiviteit van het gehele vervoer- en distributieproces heeft verhoogd, als aanvulling op het geheel van interne informatie van de organisaties.