Wat is energie transitie?

Energietransitie is het geheel van inspanningen dat wordt verricht om van het gebruik van een bepaalde energiebron over te gaan op het gebruik van een andere energiebron. Als men het heeft over energie transitie, dan heeft men het meestal over de omschakeling van een milieubelastende energiebron naar een minder milieubelastende energiebron. Het vervangen van fossiele brandstoffen door brandstoffen waarbij minder CO2 uitgestoten wordt.

Doel van energie transitie

Het doel van de energietransitie is het omschakelen van een milieubelastende energiebron naar een energievoorziening waarbij minder CO2 wordt uitgestoten. Energietransitie houdt dus niet in dat er minder energie wordt verbruikt. Het gaat gewoon om het gebruiken van een andere, milieuvriendelijker energiebron. Met deze bronnen kun je energie verkrijgen uit zonlicht of windkracht. Ook zijn er warmtepompen, aardwarmte en voorzieningen voor koude en warmteopslag die er voor zorgen dat woningen en utiliteitscomplexen op de juiste temperatuur kunnen worden gebracht zonder dat er brandstoffen worden gebruikt. De energietransitie bevorderd het gebruik van moderne technologie waarmee energie kan worden gewonnen uit bronnen die in de natuur aanwezig zijn die niet uitgeput kunnen raken.

Duurzame energievoorzieningen worden steeds belangrijker voor bedrijven. Door de opwarming raken andere bronnen in de natuur uitgeput. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, bruinkool, aardolie en in mindere mate aardgas zorgt voor veel CO2 uitstoot. Dit is een broeikasgas dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Daarom zijn groene energiebronnen een must-have. Deze raken niet zo snel op en zijn ook nog een vriendelijker voor de mens en het milieu.

Bekijk voor meer informatie eens: https://www.bredenoord.com/nl/kennis/