Prestaties van je bedrijf verbeteren

Ieder mens is anders, dit is in de supermarkt zo, binnen je vriendengroep maar ook op de werkvloer. Je merkt dan al snel verschillen in communicatie, gestructureerdheid en het aanpakken van problemen. Door deze verschillen tussen mensen kan er ook wel eens onenigheid ontstaan, op de werkvloer is dit natuurlijk het laatste wat je wil. Daarom kan een analyse van werknemers en hun kwaliteiten en valkuilen een uitkomst bieden. 

Disc analyse

Een analyse die je zou kunnen doen om dit te weten te komen is een DISC analyse. DISC staat voor Daadkracht, Interactie, Stabiliteit en Controle. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen. Wanneer je weet welke persoonlijkheidsstijlen je in je team hebt zal dit de communicatie bevorderen, zullen relaties worden versterkt en de effectiviteit vergroot. Ook zou je je team opnieuw kunnen samenstellen aan de hand van de sterke en zwakke plekken van je medewerkers. Voor jezelf geeft deze test inzicht in jouw gedragingen tegenover anderen en andersom. 

Organisatieadviseur

Een disc-analyse kan de eerste stap zijn in het behalen van doelen, ambities en plannen van je bedrijf. Om je hierbij te ondersteunen zou een organisatieadviseur kunnen helpen. Deze kan helpen bij het organiseren van je bedrijf, door structuur aan te brengen in je organisatie. Dit kan er dan uiteindelijk weer voor zorgen dat je samen met je bedrijf alle doelen kunt halen. 

Wel of geen boekhouder

Als ondernemer heb jij de taak om de administratie bij te houden. Of je dit nu leuk vindt of niet, het hoort erbij en het zal wel moeten. Je kunt de boekhouding uit handen geven aan een boekhouder, alles zelf doen of kiezen voor de gulle midden weg waarbij je een gedeelte uit handen geeft. Hieronder zullen de voor- en nadelen van deze drie opties onder elkaar gezet worden

De eerste mogelijkheid die je hebt is de boekhouding helemaal zelf doen. Op deze manier heb je inzicht in de financiële situatie van je bedrijf en kost de boekhouding je geen geld. Wel kost de boekhouding zelf doen erg veel tijd en ligt de kans op het maken van fouten op de loer. Daarom is het belangrijk als je de boekhouding zelf wil doen dat je enige kennis van boekhouden hebt. 

Het andere uiterste is de boekhouding volledig uitbesteden aan een boekhouder. Op deze manier kost de boekhouding je helemaal geen tijd. Als je de boekhouding volledig uit handen geeft weet je minder goed hoe je bedrijf ervoor staat. Ook moet je blind je boekhouder vertrouwen, hij vult namelijk dingen in waar jij uiteindelijk wel eindverantwoordelijk voor bent. Het is daarom wel handig om enige kennis te hebben van boekhouden zodat je toch inzicht kunt houden op je financiële situatie. 

Er is ook nog een middenweg, hierbij besteed je de boekhouding gedeeltelijk uit. Het komt er meestal op neer dat je zelf de boekhouding en aangifte doet maar dat de boekhouder dit op zijn beurt nog even controleert. Je hebt dus wel enige kennis van boekhouding nodig maar het verkleint op deze manier wel de kans op fouten. 

Boekhouder in Enschede

Wanneer je alle voor- en nadelen tegen elkaar hebt afgewogen en tot de conclusie komt om toch een boekhouder in te schakelen. Adviseer ik deze ervaren boekhouder uit Enschede. Ze doen niet alleen boekhouding maar geven ook advies en kunnen helpen bij herstructurering of een bedrijfsovername.