Mag een incasso bureau beslag leggen op je spullen?

Soms komt het wel eens voor dat je een product vergeet te betalen, of je hebt er eigenlijk geen geld meer voor.  Zeker als het een groot bedrag is is dat natuurlijk een probleem voor het bedrijf dat dit product geleverd heeft, en daarom zul je betalingsherinneringen ontvangen. Als je ook deze niet betaalt kun je een brief krijgen van een incasso bureau. Daarin staat het verzoek tot betaling, en er zit vaak ook een boete aan verbonden. Het is belangrijk dat je dit binnen de vastgestelde termijn betaalt, anders wordt hij verhoogd. Een incasso bureau kan dus eisen dat je het bedrag binnen die termijn betaalt omdat je anders een aanmaning ontvangt met een verhoging. Een incasso bureau kan echter geen beslag leggen op je spullen.

Wie mag wel beslag leggen op je goederen?

Je kunt een gerechtsdeurwaarder op je stoep krijgen wanneer je weigert om jouw schulden te betalen. Als je meerdere aanmaningen gehad hebt van een schuldeisers (bijvoorbeeld van een webshop) of een incasso bureau en deze niet betaalt, alleen dan pas kan een gerechtsdeurwaarder beslag gaan leggen op jouw inboedel. Of natuurlijk op je uitkering, loon of het saldo op je bankrekening. Zover wil je natuurlijk niet dat het komt, want dan ben je alleen nog maar verder van huis. Zorg er dus altijd voor dat je boetes van een incasso bureau op tijd betaalt. Je wilt niet dat je straks je dure scooter of sieraden in moet leveren, of niet meer je eigen bankrekening kunt beheren. Geef dus gehoor aan de eis van een incasso bureau. Of dien desnoods een bezwaar in want dat kan altijd. Maar de envelop ongeopend laten liggen of gewoon niet betalen is nooit een goed idee want brengt alleen maar narigheid. 

Bezwaar indienen?

Indien je het dus niet eens bent met de boete van een incasso bureau en je wilt niet betalen, wil je de deurwaarder waarschijnlijk niet op je stoep hebben. Er zijn dan meerdere opties. Je kunt een bezwaar indienen bij de schuldeiser, op de website van het juridisch loket staat een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. Ook kun je een brief schrijven naar de officier van justitie in het geval van een boete omtrent bijvoorbeeld een overtreding in het verkeer, winkeldiefstal of schade die jij ongewild hebt veroorzaakt aan een ander. Bijvoorbeeld: je bent tegen iemands auto opgebotst. De officier van justitie neemt jouw bezwaarschrift omtrent het weigeren van de betaling dan in behandeling. Indien je het dan weer niet met zijn beslissing eens bent kun je daar ook weer bezwaar tegen maken, en dan komt het bij de kantonrechter terecht. Maar een incasso bureau mag dus nooit beslag leggen op je spullen. Maar zorg wel dat je niet met een deurwaarder te maken krijgt, want die mag dat wel!